User:Pinar Kisacik

Pınar KISACIK PT, Ph.D. Research Assistant HACETTEPE UNIVERSITY FACULTY OF PHYSICAL THERAPY AND REHABILITATION E-mail: [email protected] / [email protected] Phone: +90 312 305 1576 EDUCATION

Year/Degree/Major/Institution

2004-2008/Bachelor/Physiotherapy and Rehabilitation/Hacettepe University Faculty of Health Sciences 2008-20011/Master/Physiotherapy and Rehabilitation/Hacettepe University Institute of Health Sciences 2012-2015/Associate/ Health Facilities Management Science Anadolu University Open Education Faculty 2011-2017/Doctorate/Physiotherapy and Rehabilitation/Hacettepe University Institute of Health Sciences

EXPERIENCE

Years/Title/Institution

2008-continued/Research Assistant/Hacettepe University Faculty of Health Sciences

PUBLICATIONS a) Articles in International Refereed Journals (Indexed by SCI, SSCI): Kısacık Pınar,Ünal Edibe,Akman Ümit,Yapalı Gökmen,Karabulut Erdem,Akdoğan Ali (2016). Investigating the effects of a multidimensional exercise program onsymptoms and antiinflammatory status in female patients withankylosing spondylitis. Complementary therapies in clinical practice(22), 38-43., Doi: 10.1016/j.ctcp.2015.11.002

b) Articles in International Refereed Journals (Indexed by Psyc-Info, Embase, PubMed,MedScape, Index Copernicus, BioMed etc.):

c) Articles in National Refereed Journals:

1. Kısacık Pınar,Ünal Edibe (2016). Juvenil İdiyopatik Artrit Tedavisinde Egzersizin Yeri. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 3(1) 2. Ünal Edibe,Dizmek Pınar (2013). Bilişsel Egzersiz Terapi Yaklaşımı. Sağlıkla Hemşirelik Dergisi(8), 52-53. 3. Ünal Edibe,Dizmek Pınar (2013). Klinik Pilates Egzersizleri. Sağlıkla Hemşirelik Dergisi(7), 52-53. 4. Dizmek Pınar,Mutlu Akmer,Kaya Kara Özgün,Kerem Günel Mintaze,Livanelioğlu Ayşe (2012). Bir Rehabilitasyon Merkezine Başvuran Özürlü Çocuklar ve Ailelerinin Profillerinin ve Sorunlarının İncelenmesi. TÜRKİYE KLİNİKLERİ PEDİATRİ, 21(3), 137-145.

d) Presented / Published International Conference Paper:

1. Arın Gamze,Kısacık Pınar,Akdoğan Ali,Kılıç Levent,Berberoğlu Utku,Karabulut Erdem,Doğan Özcan,Ünal Edibe (2015). Comparıson Of The Effect Of Daıly Lıvıng Actıvıtıes And Depressıon On Qualıty Of Lıfe In Patıents Wıth Ankylosıng Spondylıtıs And Rheumatoıd Arthrıtıs. Annual European Congress Of Rheumatology- Eular 2016. 2. Kısacık Pınar,Arın Gamze,Öksüz Sevim,Berberoğlu Utku,Akdoğan Ali,Doğan Özcan,Karabulut Erdem,Ünal Edibe (2016). Effects Of Clınıcal Pılates Exercıses Combıned Wıth Dancetherapy On Mood In Patıents Wıth Rheumatıc Dıseases. Annual European Congress Of Rheumatology - Eular 2016. 3. Berberoğlu Utku,Ünal Edibe,Kısacık Pınar,Arın Gamze,Bilginer Yelda,Batu Ezgi Deniz,Arıcı Zehra Serap,Sönmez Hafize Emine,Özen Seza (2016). Investıgatıon Of Interactıon Between Hand Dexterıty And Parental Attıtude In Chıldren Wıth Juvenıle Idıopathıc Arthrıtıs. Annual Congress Of Rehuamatology - Eular 2016, 75(Suppl 2), 12651-1265., Doi: 10.1136/Annrheumdis-2016-Eular.4944 4. Ünal Edibe,Kısacık Pınar,Öksüz Sevim,Arın Gamze,Doğan Özcan,Karabulut Erdem (2016). Investıgatıng The Effects Of A Multıdımensıonal Exercıse Program On Symptoms And Antıınflammatory Status In Oa Patıents Of The Knee. Annual European Congress Of Rheumatology - Eular 2016. 5. Kısacık Pınar,Öksüz Sevim,Arın Gamze,Akdoğan Ali,Doğan Özcan,Karabulut Erdem,Ünal Edibe (2016). The Effects Of Clınıcal Pılates Exercıses On Kınestesıa And Posıtıon Sense In Patıents Wıth Osteoarthrıtıs Of The Knee. Annual European Congress Of Rheumatology - Eular 2016. 6. Dizmek Pınar,Ünal Edibe,Akdoğan Ali,Kiraz Sedat (2012). Investıgation Of Clinical Pilates Exercises On Disease Activity Functional Status And Mobility İn Female Patients With Ankylosing Spodylitis. Annual European Congress Of Rheumatology. Eular 2011., 71(3), 758 7. Ünal Edibe,Dizmek Pınar,Bilginer Yelda,Aslı Çelebi Tayfur,Beşbaş Nesrin,Özen Seza (2011). The Role Of Clinical Pilates Exercises İn Children With Juvenile İdiopathic Arthritis A Pilot Study. 18th Pediatric Rheumatology European Society (Pres) Congress. Bruges, Belgium., 9(1), 117. 8. Dizmek Pınar,Ünal Edibe,Akdoğan Ali,Kiraz Sedat,Meral Çalgüneri (2011). The Role Of Performative Learning Reflected On Function İn The Disease Activity In Patients With Ankylosing Spondylitis. Annual European Congress Of Rheumatology. Eular 2011., 70(3), 709. 9. Dizmek Pınar,Harput Gülcan,Ünal Edibe,Baltacı Yaşar Gül (2011). Hip Abductor Strength İs Correlated With Knee Flexion And Extension Muscle Strength İn Patients With Knee Osteoarthritis. Annual European Congress Of Rheumatology. Eular 2011. London, United Kingdom, 70(3), 709. 10. Harput Gülcan,Dizmek Pınar,Baltacı Yaşar Gül,Ünal Edibe (2011). The Effects Of Gluteus Medius Taping On Hip And Knee Muscle Strength And Functional Performance İn Female Patients With Knee Osteoarthritis. Annual European Congress Of Rheumatology. Eular 2011. London, United Kingdom, 70(3), 767. 11. Dizmek Pınar,Ünal Edibe,Akdoğan Ali,Kiraz Sedat,Meral Çalgüneri (2011). Does Gender Difference Affect The Depression And Functional Status Of Patients With Ankylosing Spondylitis. Annual European Congress Of Rheumatology. Eular 2011, 70(3), 709. 12. Ünal Edibe,Dizmek Pınar,Akdoğan Ali,Kiraz Sedat (2010). Does Educational Level Effect The Level Of Patient Awareness And Quality Of Life İn Patients With Osteoarthritis. Annual European Congress Of Rheumatology. Eular 2010. Rome, Italy., 69(3), 718. 13. Öksüz Sevim,Dizmek Pınar,Ünal Edibe,Akdoğan Ali,Kiraz Sedat (2010). The Role Of Level Of Patient Awareness İn Detecting Health Related Quality Of Life İn Turkish Patients With Ankylosing Spondylitis. Annual European Congress Of Rheumatology. Eular 2010. Rome, Italy. 14. Dizmek Pınar,Ünal Edibe,Akdoğan Ali,Kiraz Sedat (2010). The Effects Of Kinesiotaping On Lumbal Spine Mobilization İn Patients With Ankylosing Spondylitis A Pilot Study. Annual European Congress Of Rheumatology. Eular 2010. Rome, Italy. 16-19 June 2010., 69(3), 729. 15. Ünal Edibe,Dizmek Pınar,Akdoğan Ali,Kiraz Sedat (2010). Does Correcting Breathing Effect The Perception Of Pain. Annual European Congress Of Rheumatology. Eular 2010., 69(3), 313. 16. Ünal Edibe,Dizmek Pınar,Şirzat Çetinkaya,Ayşin Bakkaloğlu,Kiraz Sedat,Bilginer Yelda,Özen Seza (2009). The Effect Of Mobility Level On Basic Daily Living Activities İn Patients With Rheumatoid Arthritis And Juvenile İdiopathic Arthritis. Annual European Congress Of Rheumatology. Eular 2009. Copenhagen, Denmark,, 68(3), 308.

e) Presented / Published National Conference Paper:

1. Kısacık Pınar (2017). Ayağın Birinci Hattı. Dr. Fzt. Sibel Atay Yılmaz Anısına 5. Fizyoterapide Genç Araştırmacılar Ve Yeini Fikirler Sempozyumu. 2. Aydin Özcan Damlagül,Karapınar Merve,Kısacık Pınar,Yağcı Gözde,Meriç Aydın,Bek Nilgün (2017). 'Doğumsal Subkutan İskemi Skarında Fizyoterapi Ve Ortez Yaklaşımı: Olgu Sunumu. 6. Ulusal Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Kongresi. 3. Karapınar Merve,Kısacık Pınar,Aydin Özcan Damlagül,Yıldız Şulenur,Yağcı Gözde,Meriç Aydın,Bek Nilgün (2017). 'Pes Planuslu Hastalarda Tabanlığın Ağrı, Fiziksel Aktivite Ve Alt Ekstremite Fonksiyonu Üzerine Etkileri: Pilot Çalışma. 6. Ulusal Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Kongresi. 4. Arın Gamze,Devaşan Gizem,Kısacık Pınar,Berberoğlu Utku,Ünal Edibe (2016). Bilişsel Egzersiz Terapi Yaklaşımı Nın Romatizmalı Hastalarda Korku Kaçınma Ve Fonksiyon Üzerine Etkisi. XVI. Fizyoterapide Gelişmeler Kongresi 5. Kısacık Pınar,Akman Ümit,Akdoğan Ali,Ünal Edibe (2016). Bilişsel Egzersiz Terapi Yaklaşımının Ankilozan Spondilitli Hastalarda Il 6 Ve Tnf Seviyeleri Üzerine Etkileri. XVI. Fizyoterapide Gelişmeler Kongresi 6. Arın Gamze,Kısacık Pınar,Berberoğlu Utku,Ünal Edibe (2016). Ankilozan Spondilit Hastalarının Fonksiyonellik Ve Genel Sağlık Durumu Arasındaki İlişki Retrospektif Çalışma. XVI. Fizyoterapide Gelişmeler Kongresi. 7. Kısacık Pınar (2015). Egzersiz hastalık aktivitesini nasıl etkiler Ankilozan Spoandilit . 1. Ulusal Romatolojik Rehabilitasyon Kongresi. 8. KISACIK PINAR (2015). Romatizmal Hastalıklarda Gövde Stabilizasyonu Klinik Pilates Egzersiz Yaklaşımı. 1. Ulusal Romatolojik Rehabilitasyon Kongresi. 9. Arın Gamze,Kısacık Pınar,Ünal Edibe (2015). Egzersizin Diz Osteartritli Hastalarda Fonksiyonel Durum Üzerine Etkisinin Araştırılması. 5. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi. 10. Kısacık Pınar,Ünal Edibe,Arın Gamze,Akdoğan Ali (2015). Romatizmal Hastalarda Dansterapi İle Kombine Uygulanan Klinik Pilates Egzersizlerinin Etkileri. 5. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi. 11. Kısacık Pınar,Ünal Edibe,Arın Gamze,Akdoğan Ali (2015). Klinik Pilates Egzersizlerinin Osteoartritli Hastalarda Propriosepsiyon Ve Mobilite Üzerine Etkileri. 5. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi. 12. KISACIK PINAR (2015). Sağlık araştırmalarında Delphi Tekniği. Dr.Fzt. Sibel Atay Yılmaz Anısına 3. Fizyoterapide Genç araştırmacıları ve Yeni Fikirler Sempozyumu. 13. Dizmek Pınar,Ünal Edibe (2014). Biyopsikososyal Model Nedir . II. Çocuk Romatoloji Kongresi, 31-34. 14. Kılıç Betül,Dizmek Pınar,Aydin Özcan Damlagül,Sorgun Gözde,Ünal Edibe (2014). Ankilozan Spondilitli Hastalarda Göğüs Ekspansiyonunun Hastalık Aktivitesi ile İlişkisinin Araştırılması. XV. Fizyoterapide Gelişmeler Kongresi, 25(1), 69. 15. Sorgun Gözde,Aydin Özcan Damlagül,Dizmek Pınar,Kılıç Betül,Ünal Edibe (2014). Hastalık Bilgi Düzeyinin Romatoid Artrit ve Osteoartritli Hastalarda Günlük Yaşam Aktivitesi Üzerine Etkisinin Araştırılması . XV. Fizyoterapide Gelişmeler Kongresi, 25(1), 72. 16. Dizmek Pınar,Aydin Özcan Damlagül,Akdoğan Ali,Ünal Edibe (2014). Romatizmal Hastalarda Bilişsel Egzersiz Terapi Yaklaşımının Rolü Nedir Yeni bir Egzersiz Modeli . XV. Fizyoterapide Gelişmeler Kongresi, 25(1), 72-73. 17. Dizmek Pınar,Aydin Özcan Damlagül,Sorgun Gözde,Kılıç Betül,Ünal Edibe (2014). Osteoartritli Hastaların Sağlık ve Hastalık Kavramlarına Bakış Açısının Sunumu . XV. Fizyoterapide Gelişmeler Kongresi, 25(1), 71. 18. Aydin Özcan Damlagül,Dizmek Pınar,Akdoğan Ali,Ünal Edibe (2014). İki farklı Romatizmal Hasta Grubunda Fonksiyonel Durumun Yaşam Kalitesi Üzerindeki Rolü . XV. Fizyoterapide Gelişmeler Kongresi, 25(1), 73. 19. Aydin Özcan Damlagül,Dizmek Pınar,Ünal Edibe,Bilginer Yelda,Özen Seza (2014). Juvenil İdiopatik Artritli Hastalarda Etkilenmiş Eklem Sayısının Fonksiyonel Duruma Etkisinin Belirlenmesi . XV. Fizyoterapide Gelişmeler Kongresi, 25(1), 70. 20. Dizmek Pınar,Aydin Özcan Damlagül,Akdoğan Ali,Ünal Edibe (2014). Bilişsel Egzersiz Terapi Yaklaşımı BETY İnflamatuar ve İnflamatuar olmayan Romatizmal Hastalıklarda Etkinliğinin Araştırılması . XV. Fizyoterapide Gelişmeler Kongresi, 25(1), 69. 21. Dizmek Pınar,Ünal Edibe,Akdoğan Ali,Kiraz Sedat (2013). Cinsiyet farkı Ankilozan spondilitli hastalarda depresyon ve fonksiyonel durumu etkiler mi . IV. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi. Pamukkale Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi. Denizli, Türkiye. 22. Dizmek Pınar,Ünal Edibe,Akdoğan Ali,Levent Kılınç,Kiraz Sedat,Meral Çalgüneri (2013). Fonksiyonel durumun iki farklı romatizmal hastalığı sahip hastaların sosyalizasyonu ile ilişkisinin sunumu . IV. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi. Pamukkale Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi. Denizli, Türkiye., 24(3), 49. 23. Dizmek Pınar,Akdoğan Ali,Kalyoncu Umut,Kiraz Sedat,Ünal Edibe (2010). Ankilozan spondilitli olguların spinal hareketliliğinin cinsiyete göre değişimi . XIII. Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu. Mustafa Kemal Üniversitesi Kongre Merkezi. Hatay, Türkiye., 21(3). 24. Dizmek Pınar,Akdoğan Ali,Kiraz Sedat,Ünal Edibe (2010). Osteoporozlu hastaların günlük yaşam aktivite düzeyleri ile eğitim hastalık bilgi düzeyleri ve depresyon durumları arasındaki ilişkinin araştırılması . XIII. Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu. Mustafa Kemal Üniversitesi Kongre Merkezi. Hatay, Türkiye., 21(3), 205. 25. Dizmek Pınar,Akdoğan Ali,Kiraz Sedat,Ünal Edibe (2010). Erken dönem ankilozan spondilitli olgularda torakal ekspansiyondaki etkilenimin fonksiyonel kapasite ile ilişkisinin araştırılması . XIII. Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu. Mustafa Kemal Üniversitesi Kongre Merkezi. Hatay, Türkiye., 21(3), 205. 26. Dizmek Pınar,Ünal Edibe,Kiraz Sedat (2009). Myozit te klinik pilates egzersizlerinin rolü Olgu sunumu . 2. Ulusal Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Kongresi. Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi. İzmir, Türkiye., 20(2), 156.

f) Sections in Books (in Turkish):

1. Fizyoterapide Ağrı Yönetimi, Bölüm Adı:(Ağrı Yönetiminde Psikolojik Temelli Stratejiler) (2015)., Arın Gamze,Kısacık Pınar,Ünal Edibe, Pelikan Yayıncılık, Editör:Ünal, Edibe, Isbn:978-605-9160-05-6. 2. Fizyoterapide Ağrı Yönetimi, Bölüm Adı:(Ağrının Tarihçesi Ve Sınıflandırması) (2015)., ARIN GAMZE,KISACIK PINAR,ÜNAL EDİBE, Pelikan Yayıncılık, Editör:Ünal,Edibe, ISBN:978-605-9160-05-6. 3. Fizyoterapide Kanıta Dayalı Egzersiz Yaklaşımları, Bölüm Adı:(Ankilozan Spondilit Ve Egzersiz) (2015)., DİZMEK PINAR,ÜNAL EDİBE, Pelikan Yayıncılık, Editör:Ünal, Edibe, ISBN:978-605-9160-06-3. 4. Fizyoterapide Ağrı Yönetimi, Bölüm Adı:(Ağrı Teorileri) (2015)., Kısacık Pınar,Arın Gamze,Ünal Edibe, Pelikan Yayıncılık, Editör:Ünal, Edibe, Isbn:978-605-9160-05-6 5. Fizyoterapi Seminerleri E Kitabı, Bölüm Adı:(Sağlık Araştırmalarında Delphi Tekniği) (2015)., Kısacık Pınar, H.Ü.S.B.F. Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Bölümü, Editör:Prof. Dr. Ayşe Karaduman, Doç. Dr. Özlem Ülger, Dr. Fzt. Muhammed Kılınç, Dr. Fzt. Naciye Vardar Yağlı, Dr. Fzt. Selen Serel Arslan. 6. Fizyoterapide Ağrı Yönetimi, Bölüm Adı:(Çocukluk Çağında Ağrı) (2015)., Kısacık Pınar,Arın Gamze,Ünal Edibe, Pelikan Yayıncılık, Editör:Ünal, Edibe, Isbn:978-605-9160-05-6. 7. Romatizmal Hastalıklarda Biyopsikososyal Model Bilişsel Egzersiz Terapi Yaklaşımı Bety, Bölüm Adı:(Spondiloartropatiler) (2014)., Dizmek Pınar, Pelikan Yayıncılık, Editör:Ünal, Edibe,Isbn:978-605-64741-0-1. 8. Romatizmal Hastalıklarda Biyopsikososyal Model Bilişsel Egzersiz Terapi Yaklaşımı Bety, Bölüm Adı:(Romatoloji Bilimi Ve Biyopsikososyal Model) (2014)., Ünal Edibe,Dizmek Pınar, Pelikan Yayıncılık, Editör:Ünal, Edibe, Basım Sayısı:1, Sayfa Sayısı 324, Isbn:978-605-64741-0-1.

g) Other Publications: Projects: 1. Ankilozan Spondilitli Olgularda Egzersizle İlişkili Sitokin Profilinin Tanımlanması, H.Ü BAP. Araştırmacı, (2011). 2. İnflamasyonun Azaltılmasında Dirençli Egzersizlerin Rolü Ön Çalışma, Araştırmacı, H.Ü BAP. (2010-2011) 3. Patellofemoral Ağrısı olan Hastalarda Ayak Egzersizlerinin Ağrı, Alt Ekstremite Biyomekanisi ve Fonksiyonelliği Üzerine Etkileri, Araştırmacı H.Ü BAP. (2017)

Name[edit | edit source]

Add your full name here

Physiopedia Badges[edit | edit source]

Follow this link to find out how you can earn Physiopedia Badges

About Me
[edit | edit source]

Add a bit about yourself here.

Education[edit | edit source]

Add your professional education here.

Professional Affiliations
[edit | edit source]

List the professional organisations that you are affiliated with here.

Professional Appointments
[edit | edit source]

Add any professional appointments here, for example if you site on the board of any professional bodies or clinical interest groups.

Publications
[edit | edit source]

List your publications here.

Where you can find me
[edit | edit source]

List any websites (e.g. your work, LinkedIn etc) where you would like people to find out more about you. For security reasons we recommend NOT adding email addresses, physical addresses or phone numbers!